tel. +48 32 331 11 11
biuro@rotametr.com.pl

Rotametry ROS - wskazówki instalacyjne

1. Rotametr nie może być narażony na drgania i naprężenia.
2. Zanieczyszczenia niektórych czynników przepływających przez rotametr tworzą na elementach pomiarowych osady. W takich przypadkach należy regularnie rotametr demontować i przepłukiwać środkiem rozpuszczającym osady. Substancje rozpuszczające osady nie powinny oddziaływać na elementy rotametru. Jeżeli użytkownik nie ma możliwości przeprowadzenia czyszczenia rotametru może zlecić tę czynność producentowi. Osady w rotametrze powodują fałszowanie pomiaru.
3. Rotametr powinien być ustawiony pionowo (odchyłka od pionu max 1) na płaskiej powierzchni.
4. Przepływ czynnika przez rotametr odbywa się z dołu do góry, kierunek przepływu wskazuje strzałka.
5. Poprawność wskazań dla gazów zależy m.in. od ciśnienia gazu w rotametrze (ciśnienie to powinno być zgodne z wartością podaną na podziałce i stałe). Zawór powinien odgradzać rotametr po tej stronie, po której mogą występować większe zmiany ciśnienia. Rotametr powinien być połączony bezpośrednio (bez elementów dławiących) z przestrzenią, w której panuje stałe ciśnienie np. wlotem do atmosfery lub wyjściem reduktora ciśnienia.

RIPH
Unia Europejska