tel. +48 32 331 11 11
biuro@rotametr.com.pl

Jak zamawiać rotametry

Przy zamówieniu rotametrów dobrze jest podać następujące parametry:

  • rodzaj medium
  • zakres przepływu
  • ciśnienie w instalacji.
  • temperaturę roboczą medium

Dla właściwego doboru rotametrów pierwszorzędną sprawą jest możliwie dokładne określenie warunków roboczych. Dotyczy to zarówno parametrów panujących w instalacji, tj. ciśnień i temperatur, jak i właściwości samego czynnika- jego składu chemicznego, lepkości oraz gęstości.
Rotametry są wzorcowane dla jednej wartości ciśnienia i temperatury,  dlatego każda zmiana tych parametrów powoduje zakłamanie odczytanej wartości przepływu.

RIPH
Unia Europejska