tel. +48 32 331 11 11
biuro@rotametr.com.pl

Rotametry RDN - wskazówki instalacyjne

1. Przed zabudowaniem rotametru należy usunąć blokadę pływaka i zabudować tak, aby ruch pływaka odbywał się swobodnie. W czasie uruchamiania rotametru należy realizować przepływ wolno, ponieważ gwałtowny ruch pływaka w górę może uszkodzić rurę szklaną.

2. Rotametr należy zainstalować pionowo. Dopuszczalna odchyłka może wynosić 1 stopień kątowy.

3. Przy wszystkich typach rotametrów korzystne jest, a przy rotametrach przemysłowych konieczne, zbocznikowanie rotametru. Umożliwia to wymianę rotametru bez przerywania procesu technologicznego. Zawór bocznikujący w stanie zamkniętym musi być zupełnie szczelny.

4. Rotametr nie może być narażony na drgania i naprężenia. W związku z tym w instalacjach przemysłowych należy przed i za rotametrem związać rurociąg w sposób sztywny z konstrukcją nośną oraz zainstalować człony elastyczne w sąsiednich odcinkach.

5. Odczytu wskazań rotametru dokonuje się traktując jako wskazówkę największą średnicę pływaka. Najczęściej jest to górna krawędź pływaka. W czasie odczytu pływak musi przyjąć ustalone położenie bez wahań pionowych. Strumień cieczy nie może zawierać pęcherzyków gazu.

6. Zanieczyszczenia niektórych czynników przepływających przez rotametr tworzą na elementach pomiarowych osady. W takich przypadkach należy regularnie rotametr demontować i przepłukiwać środkiem rozpuszczającym osady. Substancje rozpuszczające osady nie powinny oddziaływać na elementy rotametru. Jeżeli użytkownik nie ma możliwości przeprowadzenia czyszczenia rotametru może zlecić tę czynność producentowi. Osady w rotametrze powodują fałszowanie pomiaru.

7. Przy gwałtownych zmianach przepływu (wielkości strumienia) silne uderzenie pływaka o zderzak mogą powodować stłuczenie rury szklanej. W instalacjach, w których wielkości strumienia nie można zmieniać płynnie należy dążyć do łagodzenia uderzeń strugi. Najprościej można zainstalować dodatkowy zawór odcinający zainstalowany w obwodzie bocznika. W okresach, w których występują gwałtowne zmiany strumienia na przykład podczas dozowania strumienia przy użyciu zaworów elektromagnetycznych, zawór odcinający powinien być otwarty. Po ustaleniu się strumienia zamyka się zawór i dokonuje odczytu wskazań rotametru.

8. Rotametr pracujący w podwyższonej temperaturze należy chronić przed nagłym ochłodzeniem, na przykład polaniem zimną wodą.

RIPH
Unia Europejska