tel. +48 32 331 11 11
biuro@rotametr.com.pl

Rotametry - przeliczanie

Zmiana zastosowania rotametru lub zmiana parametrów czynnika mierzonego wymagają stosowania współczynnika korekcyjnego. Poprawną wartość strumienia objętości lub masy otrzymuje się przez pomnożenie wartości odczytanej z podziałki (wykresu) przez ten współczynnik. Wzór na odpowiedni współczynnik dobiera się zależnie od rodzaju czynnika i stosowanych jednostek przepływu objętości lub masy.

Dla cieczy:


Dla gazów: 

r - indeks wskazujący, że dana wielkość dotyczy stanu znamionowego, dla którego jest wykonana podziałka lub wykres strumienia objętości lub masy, lub dla którego jest podany katalogowy zakres pomiarowy,
x - indeks wskazujący, że dana wielkość dotyczy stanu rzeczywistego występującego w czasie pomiaru,
N - indeks wskazujący, że dana wielkość jest przeliczona na warunki stanu odniesienia ( T0 = 273 K, p0 = 0,1013 MPa),
ρN - gęstość medium, kg/m3,
ρ - gęstość normalna gazu przy 273 K i 0,1013 MPa,
ρp - gęstość pływaka, kg/m3,
G - strumień masy, kg/h,
Q - strumień objętości, m3/h,
T - temperatura absolutna, K,
p - ciśnienie absolutne, Pa.
RIPH
Unia Europejska