tel. +48 32 331 11 11
biuro@rotametr.com.pl

Rotametry RIN - wskazówki instalacyjne

Przed zabudowaniem rotametru należy usunąć blokadę pływaka i zabudować tak, aby ruch pływaka odbywał się swobodnie. W czasie uruchamiania rotametru należy realizować przepływ wolno, ponieważ gwałtowny ruch pływaka w górę może uszkodzić rurę szklaną.
Rotametry RIN łączy się z rurociągiem przy pomocy kołnierzy. W celu zachowania dokładności pomiaru należy instalować je w pozycji ściśle pionowej. Aby umożliwić wymianę rotametru bez przerywania procesu technologicznego należy rotametr zbocznikować i odciąć zaworami /rys. 3/. Zawór bocznikujący musi być w stanie zamkniętym, zupełnie szczelny, aby nie fałszować pomiaru.
Rotametry RIN nie mogą być narażone na drgania i naprężenia. W związku z tym należy rurociąg, przed i za rotametrem, związać w sposób sztywny z konstrukcją nośną oraz przewidzieć człony elastyczne w sąsiednich odcinkach rurociągu.
Odczytu wskazań rotametru dokonuje się traktując jako wskazówkę największą średnicę pływaka. Najczęściej jest to górna krawędź pływaka. W czasie odczytu pływak musi przyjąć ustalone położenie bez wahań pionowych. Strumień cieczy nie może zawierać pęcherzyków gazu.

RIPH
Unia Europejska