tel. +48 32 331 11 11
biuro@rotametr.com.pl

Opis produkcji

POMIAR PRZEPŁYWU

Rotametry znajdują zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki a szczególnie tam gdzie występuje konieczność kontroli przepływu gazów lub cieczy. Standardowo wykonujemy rotametry w klasie dokładności 2,5 ale na życzenie Klienta klasa dokładności może być podwyższona a rotametr może posiadać świadectwo wzorcowania z Laboratorium Akredytowanego. Realizujemy także nietypowe rozwiązania wynikające z indywidualnych potrzeb Klienta.

W produkcji posiadamy rotametry szklane i metalowe:

 • rotametry szklane przemysłowe typu RDN – stosowane w instalacjach przemysłowych. Charakteryzują się mocną konstrukcją i są odporne na agresywne działanie czynników występujących w przemyśle.
 • rotametry szklane tablicowe typu RTU – stosowane w instalacjach doświadczalnych, laboratoryjnych i przemysłowych. Mogą być montowane na tablicy lub wykonane z podstawą.
 • rotametry szklane laboratoryjne typu ROS – stosowane w instalacjach doświadczalnych i laboratoryjnych. Wymienne zespoły pomiarowe umożliwiają pomiar w szerokim zakresie. Rotametry wyposażone są w podstawę.
 • rotametry szklane laboratoryjne typu ROL – stosowane w instalacjach doświadczalnych i laboratoryjnych. Specjalne końcówki na wąż umożliwiają zamocowanie na statywie.
 • rotametry szklane przemysłowe typu RIN – stosowane w instalacjach przemysłowych dzięki zwartej i mocnej konstrukcji. Rotametry są odporne na wysoką temperaturę i agresywność czynnika.
 • rotametry szklane typu RUM – stosowane w instalacjach laboratoryjnych, doświadczalnych i przemysłowych. Mogą być łączone w zestawy i umieszczone na wspólnym kolektorze.
 • rotametry szklane typu RUN – stosowane w instalacjach laboratoryjnych, doświadczalnych i przemysłowych. Mogą być łączone w zestawy i umieszczone na wspólnym kolektorze.
 • rotametry metalowe typu KM- stosowane w instalacjach przemysłowych. Rotametry wykonane są ze stali kwasoodpornej z przyłączami kołnierzowymi (na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania przyłączy gwintowych). Przepływomierz posiada odczyt miejscowy ale także może być wyposażony w czujniki wartości granicznej lub wyjściowy sygnał elektryczny. Odporny jest na bardzo wysoka temperaturę oraz ciśnienie.
 • wskaźniki przepływu typu W – służy do kontroli przepływających cieczy.
 • cyfrowy miernik przepływu typu MCP – stosowany w różnych typach laboratoriów jak również w punktach serwisowych pompek.
 • sygnalizatory przepływu typu EARL – stosowane do kontroli przepływu w układach chłodzenia i smarowania. Służą do kontroli przepływu wody, olejów a także roztworów.
 • zwężki pomiarowe VENTURI’EGO KPV – stosowane do pomiaru natężenia przepływu w kanałach otwartych.
 • lakierowania proszkowego

POMIAR RÓŻNICY CIŚNIEŃ

Manometry różnicowe przeznaczone są do dokładnych pomiarów nadciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień.

 • manometry różnicowe typu MUR – stosowane w pomiarach laboratoryjnych i przemysłowych.
 • manometry różnicowe typu MUX/MIX – stosowane w laboratoriach a także jako wyposażenie maszynowni statków, lokomotyw i różnych agregatów przemysłowych
 • manometry różnicowe typu u-rurka

POMIAR ZUŻYCIA PALIWA

Zespoły paliwowe przeznaczone są do dokładnego pomiaru zużycia paliwa przez silnik spalinowy z zapłonem samoczynnym.

 • zespoły paliwowe typu ZP2 – produkowane w dwóch rodzajach w zależności od mocy silnika. Wyposażone są w odczyt miejscowy lub w wyjście impulsowe do modułu elektronicznego.
 • zespoły paliwowe typu ZP2c – przeznaczone do silników wysokoprężnych firmy Cummins wyposażonych w pompowtryskiwacze.
 • zespoły paliwowe typu ZPR – nowoczesne dwutorowe urządzenie pomiarowe służące do pomiaru zużycia paliwa przez silniki wyposażone w wysokociśnieniowe systemy wtrysku np. typu Common Rail, pompowtryskiwacze lub PLD.
 • mierniki zużycia paliwa typu MD-K1, MD-K3, MD-K4 – stosowane do pomiaru zużycia paliwa przez silniki lokomotyw.

SYGNALIZACJA POZIOMU

Sygnalizatory poziomu służą do sygnalizacji poziomu dowolnych cieczy nie powodujących korozji materiałów, z których wykonany jest sygnalizator.

 • pływakowe sygnalizatory poziomu typu PSP-3 – stosowane do cieczy czystych i zanieczyszczonych, w zbiornikach otwartych i zamkniętych.
 • sygnalizatory poziomu typu LEWAL LA-01 – służą do sygnalizowania przekroczenia granicznej wartości poziomu cieczy w zbiorniku.
 • regulatory poziomu typu MAC-3 – stosowane w zbiornikach otwartych i zamkniętych do regulacji oraz sygnalizacji poziomu wszelkich cieczy takich jak np. woda, kwasy, zasady, alkohole, oleje, ścieki, szlamy.
 • elektroniczne sygnalizatory poziomu typu ESP-50 – przeznaczone do sygnalizacji i regulacji poziomu cieczy dobrze i słabo przewodzących w zbiornikach otwartych i zamkniętych.
 • elektroniczne regulatory poziomu typu EP-8 – przeznaczone do regulacji i sygnalizacji poziomu wszelkich cieczy przewodzących prąd takich jak: woda, ścieki, kwasy, zasady, sole, napoje itp.
 • sondy konduktometryczne typu SK-35 – produkowane w różnych wersjach materiałowych w zależności od stosowanej cieczy. Przeznaczone do pracy w układach automatyki i sygnalizacji jako czujnik kontaktowy poziomu cieczy przewodzących prąd elektryczny.
 • sondy konduktometryczne przewodowe typu SK-50 – stosowane w warunkach kiedy niemożliwe jest mocowanie sondy na gwint. Przeznaczone do pracy w układach automatyki i sygnalizacji jako czujnik kontaktowy poziomu cieczy przewodzących prąd elektryczny.

BIOREAKTORY

Bioreaktory to urządzenia umożliwiające prowadzenie procesów mikrobiologicznych, enzymatycznych jak również hodowle komórek organizmów wielokomórkowych skonstruowane w sposób umożliwiający, poprzez pomiar i regulację parametrów, kontrolę procesu produkcyjnego i jego optymalny przebieg. Do podstawowych wymogów stawianych bioreaktorom przeznaczonym do procesów tlenowych należy duża sprawność w zakresie wymiany masy (tlenu) oraz odprowadzania wydzielającego się ciepła.

Do pracy w warunkach laboratoryjnych stosuje się bioreaktory o mniejszych pojemnościach- zwykle od kilku do kilkudziesięciu litrów. Są one wykonane całkowicie lub częściowo ze szkła lub ze stali kwasoodpornej. W praktyce przemysłowej stosuje się bioreaktory o pojemności od kilkudziesięciu litrów do kilkuset m3. Najczęściej są one wykonane ze stali kwasoodpornej.

W zależności od przeznaczenia, zasady działania i rozwiązań konstrukcyjnych oraz potrzeb klienta produkujemy różnego typu bioreaktory:

 • bioreaktor do fermentacji beztlenowej z analizatorem biogazu
 • bioreaktor do kompostowania z systemem pomiarowym
 • bioreaktor membranowy MBR

STANOWISKA LABORATORYJNE

Jesteśmy firmą projektującą i wykonującą wszelkiego typu stanowiska laboratoryjne - dydaktyczne według indywidualnych zamówień. Posiadamy znaczne i wieloletnie doświadczenie w tej branży. Ergonomia, estetyka, jakość, trwałość i cena to główne problemy, które staramy się rozwiązywać w fazie projektowania i tworzenia ofert handlowych. Wykonujemy również stanowiska w oparciu o dokumentację dostarczoną przez klienta. Dzięki kwalifikacjom, gruntownej wiedzy i doświadczeniu pracowników oraz możliwości korzystania z potencjału współpracujących z nami uczelni oferujemy kompleksowe doradztwo, wykonanie wraz z dostawą i uruchomieniem u zamawiającego.

Produkowane przez nas stanowiska znajdują się w wielu laboratoriach uczelni wyższych jak również laboratoriach pomiarowych:

 • stanowisko dydaktyczne do badania i wizualizacji przewodności cieplnej ciał stałych
 • stanowisko dydaktyczne do badania i wizualizacji przewodności cieplnej gazów i cieczy
 • stanowisko dydaktyczne do badania wymiany ciepła przy wrzeniu i kondensacji
 • stanowisko dydaktyczne do badania zjawiska fluidyzacji
 • stanowisko dydaktyczne do badania rozpylaczy
 • stanowisko dydaktyczne do badania wymiany ciepła przy przepływie współprądowym
 • stanowisko dydaktyczne do badania strugi swobodnej
 • stanowisko dydaktyczne do pomiaru temperatury płomienia gazowego
 • stanowisko dydaktyczne do badania wilgotności gazów
 • stanowisko dydaktyczne do pomiaru emisji CO2 podczas spalania gazu
 • stanowisko dydaktyczne do badania emisji CO i NO podczas spalania gazu
 • zgazowarka
RIPH
Unia Europejska