tel. +48 32 331 11 11
biuro@rotametr.com.pl

Wulkametr WG-04

Stanowiska laboratoryjne Wulkametr WG-04 przeznaczone są do badania próbek mieszanki gumowej w procesie wulkanizacji, oceny jakości i przydatności mieszanki oraz ustalenia optymalnych parametrów procesu.

Mają zastosowanie w:

 • zakładach produkujących wyroby z gumy, gdzie wczesne dokonanie oceny pozwala wyeliminować i poprawić nieodpowiednie mieszanki przed rozpoczęciem wulkanizacji, a tym samym uniknąć braków i strat surowca
 • w laboratoriach i instytutach naukowych przy badaniu jakości mieszanki oraz przy sporządzaniu nowych odmian gumy

Dane techniczne

 • wymiary badanej próbki: D=40 mm; H=7 mm
 • częstotliwość oscylacji rotora: 1,8 Hz
 • kąt oscylacji rotora: 1°, 3°, 5°
 • temperatura wulkanizacji nastawialna: 100÷200° C
 • dokładność pomiaru temperatury: 0,1° C
 • zakres pomiaru momentu skręcającego: 25; 50; 100; 200 dNm
 • zakres pomiaru czasu rejestracji: 3; 6; 12; 15; 30; 60; 120 min
 • zasilanie elektryczne: 220/380 V 50Hz
 • maksymalny pobór mocy: 2,5 kVA
 • ciśnienie powietrza zasilającego: 0,5÷1,0 MPa
 • masa: 200 kg
 • gabaryty: 550×860×1170
 • warunki pracy:
 1. temperatura otoczenia: 10÷40°C
 2. wilgotność: 40÷80%

Drukowane parametry wulkanizacji

 • 1 - moment minimalny
 • 3 - moment optymalny
 • 4 - moment maksymalny
 • 6 - czas podwulkanizacji
 • 7 - czas wulkanizacji:
 1. wskaźnik szybkości wulkanizacji
 2. max. odchyłka temp. górnej płyty
 3. max. odchyłka temp. dolnej płyty
 4. max. odchyłka temp. między górną a dolną płytą

Z wykresu można wyliczyć dodatkowo:

 • 2 - moment podwulkanizacji
 • 5 - moment rewersji
 • 9 - czas rewersji
Budowa

Pod względem funkcjonalnym w skład wulkametru wchodzą:

 • szafa
 • interfejs pomiarowy z zasilaczem
 • komputer z drukarką

Zasada działania

Badanie polega na rejestracji w postaci wykresu modułu sprężystości gumy w funkcji czasu, przy stałej temperaturze, częstotliwości i amplitudzie oscylacji rotora i ciśnieniu.
Próbka gumy umieszczona jest w komorze pomiarowej składającej się z dwóch matryc, nagrzewanych do odpowiedniej temperatury (100°C ÷ 200°C).
Górna płyta grzejna wraz z matrycą jest podnoszona i opuszczana za pomocą układu pneumatycznego sterowanego ręcznie z pulpitu wulkametru, co umożliwia wkładanie i wyjmowanie próbek.
W komorze pomiarowej umieszczony jest rotor, którego żłobkowany dysk otoczony jest w trakcie pomiaru przez badaną mieszankę gumy. Rotor oscyluje z określoną częstotliwością i zadaną amplitudą powodując skręcenie gumy.
Siła potrzebna do nadania rotorowi ruchu oscylującego jest miarą modułu sprężystości mieszanki gumowej. Siła ta powoduje naprężenia w dzwigni pomiarowej i jest przetworzona na sygnał elektryczny. Otrzymany sygnał elektryczny o przebiegu sinusoidalnym podawany jest na wejście interfejsu pomiarowego. Po filtracji sygnał jest wzmocniony we wzmacniaczu o programowalnym wzmocnieniu, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej czułości układu dla mieszanek gumowych różnej twardości. Następnie sygnał podawany jest na wejście przetwornika analogowo-cyfrowego i po przetworzeniu do komputera.

x

Zapytanie ofertowe

E-mail:*
Firma:
Telefon:*
Tytuł:
Treść:
* - pola z gwiazdką są polami obowiązkowymi.
RIPH
Unia Europejska