tel. +48 32 331 11 11
biuro@rotametr.com.pl

Stanowisko dydaktyczno-pomiarowe do pomiaru temperatury płomienia gazowego

Stanowisko przeznaczone jest do zapoznania się z pomiarem temperatury płomienia gazowego, rozkładem temperatury w płomieniu oraz do wskazania wpływu różnych czynników na pole temperatur w płomieniu.

Opis stanowiska

Zasadniczym elementem stanowiska jest palnik wraz z wymiennymi komorami mieszania o różnych średnicach pozwalający na spalanie mieszanki gazu o zmiennym składzie. Stanowisko wyposażone jest w rotametry umożliwiające pomiar strumieni obu czynników doprowadzanych do palnika ( powietrza i gazu palnego). Głowica termopary jest przymocowana do przesuwnego uchwytu statywu umożliwiającego przemieszczanie się spoiny pomiarowej wzdłuż osi płomienia, bądź ustawienie jej w dowolnym punkcie obszaru płomienia. Różnica potencjałów pomiędzy gorącym i zimnym końcem termopary odczytywana jest z cyfrowego miernika. Wprowadzana do płomienia spoina termopary jest odsłonięta co umożliwia precyzyjne określenie położenia punktu pomiarowego.

Schemat stanowiska do pomiaru temperatury płomienia gazowego

Schemat stanowiska do pomiaru temperatury płomienia gazowego

1 - zawór regulacyjny;
2 - manometr;
3 - rotametr;
4 - wymienny palnik;
5 - wewnętrzny (kinetyczny) stożek spalania;
6 - przesuwny wskaźnik ze statywem;
7 - liniał.

x

Zapytanie ofertowe

E-mail:*
Firma:
Telefon:*
Tytuł:
Treść:
* - pola z gwiazdką są polami obowiązkowymi.
RIPH
Unia Europejska