tel. +48 32 331 11 11
biuro@rotametr.com.pl

Stanowisko dydaktyczno - pomiarowe do pomiaru normalnej prędkości spalania

Stanowisko przeznaczone jest do zapoznania się ze strukturą płomienia palnika Bunsena oraz do wyznaczenia normalnej prędkości spalania w funkcji współczynnika nadmiaru powietrza λ dla rożnych gazów.

Opis stanowiska

Zasadniczym elementem stanowiska jest palnik wraz z wymiennymi komorami mieszania o różnych średnicach pozwalający na spalanie mieszanki o zmiennym składzie. W celu wytworzenia płomienia kinetycznego gaz palny oraz powietrze dostarczane jest  osobnymi przewodami  do  nasady komory mieszania. Stosunkowo długa komora mieszania zapewnia otrzymanie jednorodnej mieszanki na wylocie z palnika. Strumienie substratów regulowane zaworami mierzone są za pomocą rotametrów. W celu określenia poprawki uwzględniającej różnice parametrów termicznych przepływającego płynu, w trakcie cechowania rotametru i momencie pomiarów, mierzone jest również nadciśnienie gazu palnego i powietrza przed rotametrami. Wysokość wewnętrznego stożka spalania mierzona jest liniałem, a średnica wewnętrzna palnika suwmiarką.

Schemat stanowiska do pomiaru normalnej prędkości spalania:

Schemat stanowiska do pomiaru normalnej prędkości spalania

1. Zawór regulacyjny
2. Manometr
3. Rotametr
4. Wymienny palnik
5. Wewnętrzny (kinetyczny) stożek spalania
6. Przesuwny wskaźnik ze statywem
7. Liniał

x

Zapytanie ofertowe

E-mail:*
Firma:
Telefon:*
Tytuł:
Treść:
* - pola z gwiazdką są polami obowiązkowymi.
RIPH
Unia Europejska