tel. +48 32 331 11 11
biuro@rotametr.com.pl

Regulator natężenia przepływu RNP

Regulator natężenia przepływu RNP jest rotametrycznym wskaźnikiem przepływu z ciągłym pomiarem temperatury przepływającej cieczy (wody, roztworów wodnych) i przeznaczony jest do termostatowania:

 • form wtryskowych
 • form do kształtowania gumy przez rozdmuchiwanie
 • głowic wytłaczarek
 • pomp próżniowych
 • spawarek transformatorowych
 • urządzeń kalibrujących
 • i innych podobnych zastosowań

 

Budowa

Regulator nztężenia przepływu składa się z powtarzealnych segmentów, których ilość zależy od ilości obwodów termostatowanych w obiekcie termostatowanym.

Zasada działania

Odkręcając zawór regulacyjno-odcinający 2 kierujemy króćcem 3 ciecz do obiektu termostatowanego, która króćcem 4 kierowana jest do korpusu dolnego 1, gdzie mierzona jest jej temperatura. Natężenie przepływu cieczy ustala się zaworem 2 tak, aby uzyskać założoną temperaturę obiektu termostatowanego.

Segment regulatora zbudowany jest z:

 1. korpusu dolnego
 2. zaworu regulacyjno-odcinającego
 3. króćca prostego
 4. króćca kątowego
 5. termometru bimetalicznego
 6. rotametrycznego wskaźnika przepływu
 7. tulei mocującej
 8. korpusu górnego
 9. zaworu odcinającego
 10. wkrętu dystansowego

Demontaż i montaż rury rotametrycznej:

Odciąć przepływ w segmencie regulatora zaworami 2 i 9. Kolejność czynności demontażu rury rotametrycznej określają cyfry przy strzałkach. Montaż w odwrotnej kolejności.

Dane techniczne

Natężenie przepływu segmentu
wyk.: 1. ..........     250 l/h
2. ..........     450 l/h
3. ..........     1000 l/h
Maks. Temp.     80°C
Maks. Ciśnienie     0,4 Mpa
Materiały konstrukcyjne:
obudowa     ABS
rura rotametryczna     PC
pływak
wyk.: 1. ..........     PVC
2. ..........     Stop Al
3. ..........     mosiądz


Ilość
segmentów     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12
L     74     128     182     236     290     344     398     452     506     560     614     668

Sposób identyfikacji

RNP     - .... -     ....
|     |     |
1     2     3

1  -  RNP - regulator natężenia przepływu
2  -  przepływ segmentu zestawu
3  -  ilość segmentów
01 - 1 segment
"   "   "
"   "   "
12 - 12 segmentów

x

Zapytanie ofertowe

E-mail:*
Firma:
Telefon:*
Tytuł:
Treść:
* - pola z gwiazdką są polami obowiązkowymi.
RIPH
Unia Europejska