tel. +48 32 331 11 11
biuro@rotametr.com.pl

Bioreaktor SBR

Zastosowanie

Nazwa bioreaktorów SBR wywodzi się od technologii oczyszczania ścieków w sposób porcjowy ( Batch Reactor). Utlenianie i sedymentacja przebiegają w tym samym zbiorniku naprzemiennie-okresowo w sposób powtarzalny. SBR-ry są jednokomorowymi bioreaktorami, w których podczas fazy reakcji ( mieszania i napowietrzania) mogą zachodzić procesy zintegrowanej eliminacji związków węgla, azotu oraz fosforu, a w pozostałych fazach procesy sedymentacji oraz dekantacji ścieków oczyszczonych, pozwalające oddzielić oczyszczone ścieki od czynnika procesowego. Charakteryzują się tym, że można wprowadzać wiele zmian sterowania procesem. Możliwość kontroli oraz modyfikacji w bioreaktorach SBR polega na doborze odpowiedniego harmonogramu pracy poszczególnych faz w cyklu i zwiększa możliwość optymalizacji procesu oczyszczania w zakresie : wydajności procesów nitryfikacji oraz zwiększenia efektywności sedymentacji osadów.

Budowa

Głównymi elementami składowymi bioreaktora są

-  Komora reaktora

-  Mieszadło

-  Sondy pomiarowe:  pH, redox

-  Zestaw pomp : napełniająca, opróżniająca, napowietrzająca

-  Rotametr stołowy

-  Jednostka sterująca

-  Skomputeryzowany system sterowania bioreaktora

System sterowania oraz program Reaktor

Program Reaktor został stworzony jako graficzny interfejs umożliwiający i ułatwiający komunikację użytkownika z systemem pomiarowym. Został zaprogramowany w środowisku LabVIEW do którego dołączono kilkadziesiąt własnych bibliotek oraz procedur automatyzujących pracę programu. Całe oprogramowanie stanowiska badawczego działa w środowisku Windows 2000, XP, Vista (32 bit) oraz Linux.

bioreaktor SBR

System realizuje następujące zadania:

  1. Pomiar pH roztworu, wyświetlenie aktualnej wartości na lokalnym wyświetlaczu cyfrowym, przetworzenie AC i wysłanie wartości do komputera.
  2. Pomiar zawartości tlenu O2 w roztworze, wyświetlenie aktualnej wartości na lokalnym wyświetlaczu cyfrowym, przetworzenie AC i wysłanie wartości do komputera.
  3. Pomiar temperatury roztworu T, wyświetlenie aktualnej wartości na lokalnym wyświetlaczu cyfrowym, przetworzenie AC i wysłanie wartości do komputera.
  4. Załączanie pompy napełniającej wg programu zadanego z komputera umożliwiające dozowane lub regulowany przepływ cieczy.
  5. Załączanie pompy odbierającej wg programu zadanego z komputera umożliwiające dozowane lub regulowany przepływ cieczy.
  6. Monitorowanie poziomu cieczy w zbiorniku reaktora w stanach awaryjnych, przy pomocy czujników poziomu maksymalnego i minimalnego.
  7. Załączanie pompy napowietrzającej wg programu zadanego z komputera. Możliwa jest regulacja ręczna przepływu powietrza (pokrętło przy pompce) lub z komputera poprzez zmianę współczynnika wypełnienia załączania pompki. Pomiar wydajności lokalnym rotametrem.
  8. Załączanie mieszadła wg programu zadanego z komputera umożliwiające ustawienie i pomiar prędkości obrotowej mieszadła oraz pomiar momentu obrotowego mieszadła.
x

Zapytanie ofertowe

E-mail:*
Firma:
Telefon:*
Tytuł:
Treść:
* - pola z gwiazdką są polami obowiązkowymi.
RIPH
Unia Europejska