tel. +48 32 331 11 11
biuro@rotametr.com.pl

Bioreaktor do metanowej fermentacji biomasy typ BFB

Bioreaktor BFB  jest przeznaczony do prowadzenia procesu fermentacji metanowej w technologii jednostopniowej z wymieszaniem (technologia mokra). W wyniku złożonego procesu biochemicznego zachodzącego bez dostępu tlenu substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste – głównie metan i dwutlenek węgla. W czasie procesu fermentacji beztlenowej do 60% substancji organicznej jest zamienione w biogaz. Biogaz składa się głównie z metanu (CH4) - 55-70%, dwutlenku węgla (CO2) 32-37%, azotu (N2) 0,2-0,4% oraz siarkowodoru (H2S) 6g/100m3. Tempo rozkładu zależy w głównej mierze od charakterystyki surowca, temperatury oraz optymalnie dobranego czasu trwania procesu. Fermentacja beztlenowa stanowi ostatni etap złożonego procesu fermentacyjnego, który rozpoczyna się tlenową mineralizacją substancji organicznych. Po wyczerpaniu tlenu dominującą rolę w dalszym rozkładzie substancji organicznych odgrywają bakterie metanowe.

W skład stanowiska wchodzą:

  • Bioreaktor do fermentacji metanowej z komorą fermentacyjną
  • Zbiornik na biogaz wykonany ze stali nierdzewnej oraz o takich samych parametrach zbiornik wyrównawczy
  • System oczyszczania biogazu składający się z sześciu zbiorników (3 szt. umożliwiające wypełnienie złożem adsorbującym i 3 szt. skrubery – płuczki).
  • Pompa perystaltyczna.
  • Urządzenie do rozdrabniania biomasy.

Komora fermentacyjna jest zbudowana z przezroczystych rur umieszczonych współosiowo: wewnętrzna część wykonana jest ze szkła borokrzemowego a zewnętrzna - płaszczowa o jest wykonana z polimetakrylanu metylu (PMMA). Rury tworzą komorę zamkniętą pierścieniami wykonanymi ze stali kwasoodpornej. Utworzony pomiędzy rurami pierścieniowy zbiornik stanowi płaszcz wodny służący do utrzymania wymaganej temperatury wewnątrz komory fermentacyjnej. W płaszczu zabudowane są trzy grzałki (poz.1) oraz czujnik temperatury (poz.2). W dolnej części komory znajduje się zawór kulowy z końcówką na wąż (poz.3) do podłączenia pompy perystaltycznej, zawór  (poz.4) do opróżniania zawartości komory  i zawór  (poz.5) do opróżniania płaszcza grzewczego umieszczony króciec odpowietrzenia płaszcza (poz.6) i zawór  do jego napełniania. W gniazdach umieszczonych na pokrywie zainstalowane są sondy pH, REDOX, (poz.7 i 8) oraz czujnik temperatury komory (poz.3, ). Do pokrywy przykręcony jest motoreduktor napędzający osadzoną w nim oś mieszadła. Motoreduktor zasilany jest z falownika, który umożliwia zmianę wartości obrotów mieszadła. Z komory fermentacyjnej biogaz przepływa wężem do zbiornika magazynowego.

Do magazynowania wytworzonego biogazu służy zestaw dwóch zbiorników. Zbiorniki wyposażone są w wodowskazy ze skalą milimetrową. Zbiorniki i armatura przyłączeniowa wykonane są ze stali kwasoodpornej. Zbiornik dolny jest zbiornikiem magazynowym i po ustawieniu w wybranym miejscu musi zostać zalany wodą do poziomu „0” na wodowskazie. Zbiornik górny umieszczony ponad zbiornikiem dolnym na spawanej ramie z profili zamkniętych pełni funkcję naczynia wyrównawczego do którego wypierana jest przez biogaz woda ze zbiornika dolnego. Różnica poziomów określa wartość ciśnienia biogazu.

x

Zapytanie ofertowe

E-mail:*
Firma:
Telefon:*
Tytuł:
Treść:
* - pola z gwiazdką są polami obowiązkowymi.
RIPH
Unia Europejska