tel. +48 32 331 11 11
biuro@rotametr.com.pl

Bioreaktor do kompostowania typ BKB

Bioreaktor do kompostowania typ BKB służy do badania procesów zachodzących podczas kompostowania metodą fermentacji termofilowej. Realizuje pomiar następujących parametrów biomasy, oraz powietrza dostarczanego i wyjściowego jak: temperatura, wilgotność, natężenie przepływu. Przezroczysta konstrukcja komory fermentacyjnej umożliwia wizualną obserwację złoża, a zainstalowane punkty poboru odcieków i skroplin, sporządzenie bilansu wody. Możliwa jest także analiza gazów wyjściowych po podłączeniu analizatora.

Budowa

Głównymi elementami składowymi bioreaktora są:
- Komora fermentacyjna
- Układ grzewczo – chłodzący
- Chłodnica powietrza wylotowego
- Zbiornik na ciecz absorpcyjną
- Układ kontrolno-pomiarowy

Komora fermentacyjna zbudowana jest z umieszczonych współosiowo rur o wykonanych z polimetakrylanu metylu (PMMA) . Utworzony pomiędzy rurami pierścieniowy zbiornik stanowi płaszcz wodny służący do ogrzewania lub chłodzenia komory fermentacyjnej. Od dołu komora zamknięta jest wyjmowanym rusztem ( poz. 1) .W dolnej części reaktora znajduje się stożkowa komora na odciek z elementem napowietrzający, do którego doprowadzone jest powietrze wejściowe z regulatora przepływu. Z dna komory wyprowadzony jest przewód do spuszczania odcieku, zakończony zaworem  (poz.2). Do pierścienia górnego mocowana jest pokrywa (poz. 3). Kształt pokrywy wymusza spływanie skroplin z jej wewnętrznej powierzchni do rynny, z której są one odprowadzone na zewnątrz (poz. 4). W pokrywie znajdują się  czujniki temperatury (poz. 5) . Rozmieszczenie czujników umożliwia pomiar na ¼, ½ i ¾ głębokości złoża w obszarze kąta 90° o wierzchołku w osi komory w płaszczyźnie poziomej. Pokrywa wyposażona jest w króciec (poz. 6) pozwalający na umieszczenia czujnika wilgotności. Na wierzchołku pokrywy znajduje się złącze (poz. 8) umożliwiające szybki demontaż przewodu gazu wyjściowego. Czujnik (poz. 9) pozwala na pomiar  temperatury w płaszczu wodnym. Wszystko umieszczone jest na ramie (poz. 11).

Bioreaktor wyposażony jest w układ grzewczo – chłodzący  (poz.12-20) oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe  umieszczone  w tylnej części bioreaktora i zabudowane w obudowach.

x

Zapytanie ofertowe

E-mail:*
Firma:
Telefon:*
Tytuł:
Treść:
* - pola z gwiazdką są polami obowiązkowymi.
RIPH
Unia Europejska